kris2.punt.nl
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
Laatste reacties
Casussen
 
Ik heb een grote speurtocht gehouden over alle duidelijke casussen die ik kon vinden over slachtoffers van mensenhandel in de media, op forums, in boeken, tijdschriften, etc....
 
Ik ben op zoek naar gevallen waar toch op z'n minst details over de werkplek worden genoemd, de leeftijd, of de periode waarin ze gewerkt hebben. En alle casussen moeten betrekking hebben op Nederland. Ik ben nog steeds bezig en ik zal dit regelmatig updaten. Om toch redelijk betrouwbaar over te komen heb ik een lijst met alle casussen gepropt die ik heb gebruikt zodat eventueel iemand alle informatie kan controleren. (Op dit moment staat alles er een beetje slordig en de bronvermelding is nog niet compleet, maar het kost me ontzettend veel tijd om het allemaal in te vullen).
Hier is deel 1 met de lijst met casussen:
hier deel 2:
en hier deel 3:
 
Waar ik vooral belangstelling voor heb zijn de sectoren waar de slachtoffers werken, verdeelt in Nederlandse en buitenlandse vrouwen. Ik zal de resultaten laten zien. Het is trouwens makkelijker gezegd dan gedaan. Bijvoorbeeld, wanneer bijvoorbeeld een pooier in een interview het heeft over 3 meisjes die voor hem achter de ramen werken dan komt automatisch de vraag naar boven:
-moet ik die als drie aparte gevallen behandelen of
-behandel ik ze als één geval
Iets dergelijks gebeurt als drie Thaise prostituees in hetzelfde interview vertellen hoe ze alle drie gedwongen werden in hetzelfde bordeel te werken. In dit soort gevallen heb ik ervoor gekozen om deze als één geval te behandel, dus 1 case. Ik tel dan bij de clubs 1 op.
Ook een probleem is waartoe ik de slachtoffers reken die nooit daadwerkelijk als prostituee zijn exploiteerd waarvan dat aanvankelijk wel de bedoeling was. Het gebeurd nog weleens dat slachtoffers ontsnappen voordat ze daadwerkelijk achter het raam worden gezet. In dat geval reken ik ze toch mee als zijnde geëxploiteerd in de raamprostitutie, alleen dan voor nul jaar.
 
Ik reken trouwens hier ook allochtone vrouwen als Nederlands.
 
Hier de resultaten voor de sectoren. De gevallen gelden voor een lange periode van zeer recent tot tientallen jaren geleden (zelfs tot in de jaren 60).
 
buitenlandse vrouwen
Nederlandse vrouwen
aantal
85
94
raam
35,294% ±10,2
64,894% ±9,7
club/privéhuis
44,706% ±10,6
21,277% ±8,3
escort
14,118% ±7,4
9,574% ±6,0
thuis
4,706% ±4,5
11,702% ±6,5
straat
16,471% ±7,9
17,021% ±7,6
animeerbar
1,176% ±2,297
-
De percentages tellen niet op honderd procent omdat slachtoffers in meerdere sectoren kunnen hebben gewerkt. Ik zal nu dezelfde resultaten laten zien voor alleen die gevallen waar maar 1 sector werd genoemd:
 
buitenlandse vrouwen
Nederlandse vrouwen
aantal
71
73
raam
32,394% ±10,9
64,384% ±11,0
club/privéhuis
42,254% ±11,5
13,699% ±7,9
escort
9,859% ±6,9
4,110% ±4,6
thuis
4,225% ±4,7
6,849% ±5,8
straat
11,268% ±7,4
10,959% ±7,2
animeerbar
-
-
 
Waar me het vooral om te doen was is om een vergelijking te kunnen trekken met statistieken over opsporingsonderzoeken. In de rapportages van de Nationaal Rapporteur mensenhandel zijn statistieken te vinden over de sectoren waar de opsporingsonderzoeken betrekking op hebben. Zie Tabel 3.11 in de:
en tabel 4.17 in de:
Ik leg de gegevens naast elkaar om alles te kunnen vergelijken. Eigenlijk zit ik appels met peren te vergelijken. Er moet gezegd dat in die media-studie van mij de Nederlandse vrouwen zeer sterk zijn vertegenwoordigd (ongeveer de helft van het totaal). In de opsporingsonderzoeken maakt de binnenlandse mensenhandel eerder een kwart uit van het totaal. Dus ik leg nog een gecorrigeerde statistiek ernaast (waarin ik alles zodanig vervorm dat de Nederlandse vrouwen een kwart uitmaken van het totaal). Ook gelden die cijfertjes van mij ook voor een lange perioden, ook van ver voor de legalisering. Vaak is het zo dat niet echt duidelijk is wanneer iets heeft plaatsgevonden. Het probleem is wanneer ik de periodes van vóór de legalisering probeer te scheiden van ná de legalisering, ik te kleine steekproeven krijg (vooral omdat van veel gevallen domweg geen datum bekend is, vaak slingeren deze rond de legalisering):
 
Opsporings-onderzoeken mensenhandel
1997-1999
Opsporings-onderzoeken mensenhandel
2000-2003 
mijn studie,
ongecorrigeerd
mijn studie, gecorrigeerd
aantal
38
170
179
nvt
raam
66% ±15
44% ±8
51% ±7
43% ±8
club/privéhuis
50% ±16
48% ±8
32% ±7
39% ±8
escort
16% ±12
17% ±6
12% ±5
13% ±6
thuis
-
-
8% ±4
6% ±4
straat
11% ±10
21% ±6
17% ±5
17% ±6
Overig (vaak Turkse cafés)
-
3% ±3
-
 
animeerbar
 
 
0,6% ±1,0
0,9% ±1,7
 
Ik vind die statistieken verassend veel op elkaar lijken. Dit is reden waarom ik veel waarde hecht aan de statistieken over de opsporingsonderzoeken. Het enige verschil is dat in de opsporingsonderzoeken de privé-ontvangst (="thuis") niet voorkomt (in de media kom je het weleens tegen). En omgekeerd ben ik geen verhalen over vrouwenhandel in Turkse cafés tegengekomen. Ik denk dat de privé-ontvangst in de opsporingsonderzoeken wel voor zou moeten komen, maar ik denk dat de nationaal rapporteur mensenhandel deze sector over het hoofd heeft gezien. Het ontbreken van de Turkse cafés kan door toeval komen. Door de relatief kleine steekproef is er een 2% kans dat er geen Turkse cafés naar voren komen.
 
Merk vooral de sterke vertegenwoording op van de raamprostitutie. Raambordelen zijn meestal gewoon vergund. Voor mij is dit het ultieme bewijs dat het gelegaliseerde gedeelte van de prostitutie helemaal niet zo gevrijwaard is van misstanden zoals altijd in de media, door de politie en door de overheid wordt beweerd. De algemene gedachte is zelfs dat de legalisering eigenlijk zo succesvol is dat vrouwenhandel "ondergronds" is gegaan en buiten het zicht van de hulpverlening waardoor de slachtoffers van vrouwenhandel er nu slechter aan toe zijn.
 
Je kunt je natuurlijk afvragen of de gegevens (uit mijn "media"-studie) niet geflatteerd zijn. Misschien is het wel zo dat het zichtbare deel van de prostitutie zo sterk naar voren komt omdat de politie daar sterker controleert en omdat hulpverleners er sterker aanwezig zijn. Ook journalisten stappen soms rechtstreeks op de Wallen af en dan is het logisch dat als ze daar een gedwongen prostituee ontdekken dat de raamprostitutie wat meer naar voren komt. Ik heb gekeken naar de bron van al die informatie. Het is vaak niet duidelijk waar het vandaan komt. Maar bij iets meer dan 13 procent is het in ieder geval zo de bron komt van iemand in het veld. Wat me opvalt is dat in die gevallen de verdeling over de sectoren niet veel van afwijkt van de verdeling in het algemeen.
 
Bij de opsporingsonderzoeken is het inderdaad zo dat ongeveer 1 op de 5 gestart is door een politie-controle. Waarschijnlijk gebeuren die vooral in het zichtbare (legale) gedeelte, dus dat kan een licht geflatteerd beeld geven.
 
Verder heb ik gekeken naar hoe lang slachtoffers van vrouwenhandel worden geëxploiteerd. De informatie hierover is vaak een beetje vaag, en slachtoffers noemen vaak zoiets als "ik heb 2 jaar voor hem gewerkt". Nu zal die 2 jaar niet exact twee jaar zijn. Als er staat 4 jaar, dan moet je eerder denken aan tussen de 3,5 en 4,5 jaar. (Ik veronderstel dat de foutmarge die hierdoor onstaat weinig invloed heeft op de uiteindelijk foutmarge die onstaat door de grote spreiding in de periodes.)
 
Ik heb dit soort informatie op een hoop gegooid en gekeken naar de spreiding. Tot nu toe heb ik van 111 gevallen kunnen achterhalen hoe lang ze ongeveer geëxploiteerd waren. Gemiddeld is dat 1,725 jaar, met een standaard-deviatie van 2,434 (de spreiding is heel groot). En de foutwaarde is 0,454. Ik schat dus met een 95% waarschijnlijkheid dat slachtoffers van vrouwenhandel gemiddeld tussen de 1,3 en de 2,2 jaar worden geëxploiteerd. De mediaan ligt op 0,667 jaar.
 
Ik kan ook onderscheid maken naar Nederlandse en buitenlandse slachtoffers, maar dan worden de foutmarges veel groter. Voor Nederlandse slachtoffers kom ik voor 57 gevallen op 2,249 jaar gemiddeld, met een standaard-deviatie van 2,513 en een foutwaarde van 0,654, waardoor ik schat dat Nederlandse slachtoffers tussen de 1,6 en 2,9 jaar worden geëxploiteerd (mediaan ligt op 1,5 jaar). Voor buitenlandse slachtoffers kom ik voor 54 gevallen op 1,172 jaar gemiddeld, met een standaard-deviatie van 2,240 en een foutwaarde van 0,598, waardoor ik schat dat buitenlandse slachtoffers tussen de 0,5 en 1,8 jaar worden geëxploiteerd (mediaan ligt op 0,438 jaar). Het verschil tussen de Nederlandse en buitenlandse vrouwen is significant (p-waarde is iets van 3 procent).
 
Ik heb ook de spreiding bekeken van de periodes waarin de slachtoffers worden geëxploiteerd. Het lijkt erop dat als je de periode uit zou zetten tegen de frequentie (percentage van de slachtoffers die gedurende de lengte van die periode heeft gewerkt) dat de curve die eruit voortkomt een gedempte exponentiële functie volgt (bij nader inzien toch niet helemaal.....):
constante_1 X e-periode/constante_2
Dat wil zeggen dat de kans dat een willekeurig slachtoffer van mensenhandel zich losmaakt min of meer constant is gedurende elke moment. Ik heb ermee geëxperimenteert, maar helaas is de steekproef te klein om met duidelijk getallen te komen. Ik heb de periodes gesorteerd van laag naar hoog en die uitgezet tegen een lineaire reeks getallen (0, 1, 2, 3.... N-1) Idealiter zou je moeten verwachter dat de functie er zo uitziet:
Lineaire reeks = constante_3 X (1 - e-periode/constante_4 )
(Die constante_3 is niet belangrijk, meer voor normalisering, maar die moet wel groter zijn dan het grootste getal in de lineaire reeks. e is het natuurlijke grondtal 2,71828.......)
De constante_4 zou dus feitelijk gelijk moeten zijn aan die 1,5 jaar (±0,5) wat het gemiddelde is van de periodes dat de slachtoffers worden geëxploiteerd. Ik kom daarentegen op een waarde van 1,007 jaar (±0,097), dat is wel even wat anders dan die 1,5 jaar (het verschil is niet significant te noemen). Aan de andere kant heb je ook wel reusachtige steekproeven nodig wil je betekenisvolle getallen krijgen.
 
Hieronder een tabel waarin ik in de tweede kolom de resultaten heb neergezet met in de derde kolom hoe het idealiter zou moeten zijn volgens een gedempte exponentiële functie waarin wordt uitgegaan dat de gemiddelde slachtoffer 1,725 jaar (±0,45) wordt geëxploiteerd (ik heb in de foutwaardes in de derde kolom rekening gehouden met de foutwaarde in 1,725 én de kleine steekproef). De verschillen zijn groot tussen de 0 en de 1,5 maanden (duidelijke oververtegenwoordiging), 3-6 maanden (duidelijke oververtegenwoordiging), tussen de 1-2 jaar (duidelijke ondervertegenwoordiging) en de 8-16 jaar (oververtegenwoordiging)
periode geëxploiteerd
de steekproef
e-periode/1,725
aantal
111
nvt
0 - 1,5 maanden
13,514%
6,988% ±5,7
1,5 - 3 maanden
5,405%
6,500% ±5,3
3 - 6 maanden
19,820%
11,669% ±7,3
6 - 12 maanden
16,216%
18,828% ±8,7
1 - 2 jaar
12,613%
24,638% ±9,0
2 - 4 jaar
18,919%
21,532% ±9,4
4 - 8 jaar
9,009%
8,876% ±7,8
8 - 16 jaar
4,505%
0,960% ±2,3
 
Ik vind de leeftijden van de slachtoffer opvallend laag, veel lager dan die van de slachtoffers geregistreerd bij de STV.
 
Ik heb nog een leeftijdsverdeling van alleen leeftijden bij ronseling afzonderlijk.
 
leeftijden bij ronseling
aantal
97
gemiddelde leeftijd
17,479
standaard-deviatie
3,752
<18
58,763%
18-24
36,082%
24-30
3,093%
30-40
2,062%
>=40
-
 
Opmerkelijk is dat als je corrigeert voor het feit dat deze slachtoffers nog tot wat latere leeftijd blijven doorwerken voor hun pooier en dat gemiddeld ongeveer 1,5 jaar gebeurd dan is de gemiddelde leeftijd wanneer ze zich losmaken van hun pooier ongeveer 19 jaar. Zoals ze staan geregistreerd bij de STV is dat eerder iets van 23 of 24 jaar.
 
Nu per leeftijd (leeftijd bij ronseling)
 
n
%
11 jaar
1
1,031%
12 jaar
2
2,062%
14 jaar
14
14,433%
15 jaar
15
15,464%
16 jaar
11
11,340%
17 jaar
14
14,433%
18 jaar
15
15,464%
19 jaar
8
8,247%
20 jaar
2
2,062%
21 jaar
5
5,155%
22 jaar
5
5,155%
25 jaar
1
1,031%
28 jaar
1
1,031%
29 jaar
1
1,031%
30 jaar
1
1,031%
35 jaar
1
1,031%
 
Aangiftes
Ik heb bekeken hoeveel van de vrouwen in de casussen aangifte deden. Dat zijn er verassend veel! Ik tel 21% van het totaal (minstens). Maar dat zou natuurlijk kunnen omdat die vrouwen die naar voren komen ook vaak de vrouwen zijn die aangifte doen.
 
Nationaliteiten
Van de 220 gevallen waar ik heb bekeken wat de nationaliteit is is de verdeling als volgt: 54% Nederlands, 34% Oost Europees, 6% Afrikaans, 4% Latijns Amerikaans, 2% Aziatisch en 1% overig.
 
Opvalleis de oververtegenwoordiging van de Nederlandse vrouwen (in de statistieken van de STV schommelt die tussen de 5 en 33%) en de relatieve ondervertegenwoordigin van Afrikaanse vrouwen (schommelt rond de 25% in de statistieken van de STV).
 
Van de 71 Oost Europese vrouwen zijn er
13 Bulgaars (18%)
9 Tsjechisch (13%)
9 Roemeens (13%)
5 Slowaaks (7%)
4 Russisch (6%)
4 Oekraïens (6%)
4 Lets (6%)
4 Moldaavs (6%)
4 Pools (6%)
4 Litouws (6%)
3 Albanees (4%)
2 Joegoslavisch (3%)
2 Wit Russisch (3%)
2 Kroatisch (3%)
1 Ests (1%)
En 1 uit de voormalige Sovjet Unie (1%)
 
Ook hier valt weer de goede vertegenwoordiging op van Bulgaarse vrouwen en de (relatieve) afwezigheid van Poolse vrouwen.
 
Van de 12 Afrikanen zijn er
8 Nigeriaans (67%)
1 Ghanees (8%)
1 Kameroens (8%)
1 Guinees (8%)
1 Somalisch (8%)
 
Van die 8 Latijns Amerikaanse vrouwen komen er 3 uit Colombia, 3 uit de Dominicaans Republiek, 1 uit Brazilië en 1 uit Uruguay.
 

Reacties

optimist op 29-12-2011 23:02
complimenten voor je zorg aan meisjes in de prostitutie, ben zelf slachtoffer geweest van de bende van de miljardaire ligt ver achter me,ben inmiddels 43jaar ik was toen 18jaar. was n harde wereld. zoals ze opgevangen worden. geweldig. heb nu op latere leeftijd vanwege dat leven veel tips misschien. want later komen ze nog wat dingen tegen. zet voort goede vriend
Kris op 29-12-2011 23:10
Veel sterkte.
 
Ik ben in mijn oude gedrag vervallen helaas. Ik ben weer prostituees gaan misbruiken. Jonge Oost Europese prostituees.
 
Ik probeer de draad weer op te pakken.
Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Categorieën
Onestat
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl