kris2.punt.nl
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
Laatste reacties
Probleem + oplossing
 
Als klant van prostituees kreeg ik met het probleem te maken dat je niet weet welke de vrijwillige prostituees zijn en welke de gedwongen. Ik kwam erachter dat vrouwenhandel waarschijnlijk toch niet zo'n marginaal verschijnsel was als ik hoopte. Ik dacht dat er vast wel informatie was over bordelen waar de dingen goed geregeld zijn, waar er geen vrouwenhandel is, en waar je als klant gerust naartoe kan gaan. Ik heb heel lang gezocht en algemene informatie kan ik niet vinden.
 
Wat je wel ziet is dat er een soort loopgravenoorlog is tussen voorstanders en tegenstanders van prostitutie. Globaal kun je de opvattingen over prostitutie in de volgende groepen verdelen:
 
-Opvatting 1: Prostitutie is een zonde. Vrouwen en mannen die zich prostitueren, en de mensen die gebruik maken van hun diensten zijn zondig. Zij moeten gestraft worden.
 
Opvatting 1 wordt natuurlijk vaak aangehangen door religieuze fundamentalisten.
 
-Opvatting 2: Prostitutie is in strijd met de menselijke waardigheid. Niemand kan vrijwillig de keuze maken om in de prostitutie te werken. Mensen die in de prostitutie werken zijn per definitie slachtoffer. De schuldigen zijn niet de prostituees maar de mensen die hen misbruiken. Zij moeten gestraft worden. Zonder hen zou er ook geen vrouwenhandel zijn. Door de grote vraag naar betaalde seks en de weinige mensen (vrouwen) die dit vrijwillig willen aanbieden, ontstaat er een lucratieve markt voor criminelen die hiervan willen profiteren.
 
Opvatting 2 zie je vaak bij radicale feministen.
 
-Opvatting 3: Iedereen heeft het recht te doen met zijn/haar lichaam wat hij/zij wil. Als iemand de keuze maakt om in de prostitutie te werken dan is dat zijn/haar keuze. Dat moeten we respecteren. Prostitutie is niet per definitie misbruik. We moeten ook de mensen die gebruik maken van de diensten van prostituees respecteren in hun keuze en hen niet veroordelen. Het beste zou zijn om prostitutie te reguleren, of (een andere mogelijkheid) om alle wetten mbt tot prostitutie te schrappen. Klanten zijn niet de schuld van het vrouwenhandel-probleem, en prostitutie is zeker niet mensonterend. Vrouwenhandel ontstaat door armoede en de illegale status van veel immigranten. Dat maakt hen kwetsbaar voor uitbuiting door criminelen die van hun slechte maatschappelijke positie willen profiteren.
 
Uiteraard ben ik het eens met het laatste. Natuurlijk moeten vrouwen zelf de keuze hebben wat ze met hun lichaam doen; wat twee personen onderling in goed vertrouwen met elkaar beslissen is immers hun zaak en het is een privé-aangelegenheid wanneer 2 volwassen mensen besluiten dat ze seks met elkaar hebben en dat 1 van hen de andere ervoor betaalt. Maar er is één probleem. In de praktijk is het wel zo dat toch veel prostituees inderdaad slachtoffer zijn. Veel prostituees zijn slachtoffer van mensenhandel of worden uitgebuit (of zijn verslaafd aan drugs, maar tot voor kort stond ik hier niet bij stil). Je weet als klant niet of de prostituee die je bezoekt wel echt ervoor kiest om seks met je te hebben. In dat geval is het geen privé-aangelegenheid meer, maar zelfs een misdrijf; de klant dringt nu direct tegen de wil van het slachtoffer haar lichaam binnen. Eigenlijk is de klant dus heel direct betrokken bij een verkrachting. Het is dus belangrijk voor een klant om te weten of de prostituee waarmee hij seks heeft wel echt vrijwillig dit vak uitoefent. Het grappige is dat de voorstanders van prostitutie eigenlijk helemaal geen aandacht besteden aan dit probleem die klanten hebben.
 
Als ze er dan toch aandacht aan besteden dan wordt de schuld juist volledig van klanten afgeschoven; immers, als je chocola eet, t-shirts draagt, schoenen koopt, kortom, als je consumeert, ben je immers indirect toch ook medeschuldig aan het onrecht in derdewereldlanden? Heel veel alledaagse producten die je in de winkel koopt zijn immers niet onder al te frisse omstandigheden door arme uitgebuite arbeiders gemaakt! Denk ook aan kinderarbeid! Is dat de schuld van de mensen die zulke producten kopen??? Natuurlijk niet!!! Waarom zou je dan hoerenlopers gaan aanklagen voor de misstanden in de prostitutie? Maarrrrrrr, als je die redenering doortrekt dan is bijvoorbeeld het bewust misbruiken maken van bijvoorbeeld kindprostituees niet minder verwerpelijk dan het spelen met een voetbal geproduceerd door kindslaven in India!!! Kennelijk is er dus toch een verschil tussen het bezoeken van een prostituee en het likken aan een chocolade-ijsje.
 
Ik zal wat voorbeelden noemen om aan te tonen dat ik geen geintje aan het maken ben. Veel mensen waar je het niet van verwacht passen deze redenering toe. Ik vind dat heel verontrustend.
 
Zie dit pamflet: Verdient de emancipatiebeweging van sexwerkers steun?, een reactie op een artikel van Anke Manschot waarin wordt uitgehaald naar hoerenlopers. Het drinken van koffie wordt in dit pamflet gelijkgetrokken met het gebruik maken van de seksuele diensten van een slachtoffer van vrouwenhandel. Hou in gedachte dat dit artikel mede is geschreven door Marjan Wijers die voor de Stichting Tegen Vrouwenhandel heeft gewerkt:
Het valt hoerenlopers zeker te verwijten dat zij over het algemeen geen kritische consumenten zijn. Daarin staan zij, helaas, niet alleen. Zo bedraagt het marktaandeel van Max Havelaar koffie slechts 3%, terwijl het algemeen bekend verondersteld mag worden dat ten behoeve van onze (goedkope) koffie plantagearbeiders en kleine koffieboeren in derde wereld landen worden uitgebuit en onder erbarmelijke omstandigheden hun werk moeten doen.
Een slimme zet. Uiteraard zullen de schrijvers van dit pamflet zelf natuurlijk ook koffie drinken dat niet het Max Havelaar keurmerk heeft!!!
 
Of beter, zie dit rapport van de IOM [International Organisation for Migration]:
From one political perspective - which can loosely be termed "abolitionist" - prostitution represents a form of male sexual violence against women. A market in commercial sexual services is said to necessarily reduce women and girls to mere commodities, and precludes any distinction between "forced" and "voluntary" prostitution. Viewed from that angle, to employ a woman as a prostitute is by definition to exploit her, and to pay for commercial sexual services is automatically an act of "sexual exploitation". Lobby groups adopting this political perspective therefore insist that trafficking is driven by consumer demand for commercial sexual services, as well as employers' demand for cheap labour in the sex industry. Groups such as the Coalition Against Trafficking in Women therefore call for legal penalties against sex buyers, arguing that "the least discussed part of the prostitution and trafficking chain are the men who buy women for sexual exploitation through prostitution, pornography, sex tourism and mail order bride marketing" (Raymond, 2001: 9). The same arguments are rarely applied to any other sector - consumers who buy the product of the labour of "trafficked" women, children and men in the form of T-shirts, diamonds, processed meat, etc. are not normally identified as part of the "trafficking chain" - and, needless to say, the abolitionist position is unacceptable to those who, in principle, have no moral objection to the sale or purchase of sexual services.
Ik denk dat klanten een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het stoppen van vrouwenhandel. Volgens een onderzoek gedaan door de criminoloog Frank Bovenkerk doen seksexploitanten vaak niets om ervoor te zorgen dat er geen slachtoffers van mensenhandel in hun bedrijf komen te werken. Vrouwen die voor souteneurs werken kunnen overal zo aan de slag. In principe kun je dus als klant overal een slachtoffer van vrouwenhandel tegenkomen. (hoewel, volgens Bovenkerk zelf zitten slachtoffers van mensenhandel vooral in de raamprostitutie, en nauwelijks in clubs en in de escort..... maar ik heb sterke aanwijzingen gezien dat er wel degelijk veel slachtoffers in clubs en in de escort werken, zie de rest van mijn weblog) Ik zou graag willen dat de legale bordelen volledig gevrijwaard worden van gedwongen prostitutie. En de klanten moeten op het hart worden gedrukt om alleen de gereguleerde bordelen te bezoeken. Op die manier verdienen vrouwenhandelaren niets meer, en dan moet het probleem vanzelf ophouden. Het winstmotief is nu immers verdwenen.
 
Ook moeten de arbeidsomstandigheden in de bordelen sterk verbeteren. Nu is het zo dat prostituees een buitenproportioneel deel moeten afdragen aan de exploitant. Vaak betalen prostituees voor een raam 100 tot 200 euro per dag en moeten ze over langere periodes een kamer huren, ze kunnen geen vakantie nemen of ziek zijn. In clubs en privé-huizen is het niet ongebruikelijk als prostituees 60% van hun verdiensten moeten afstaan. Vaak hebben exploitanten een grote macht over prostituees, zodanig dat prostituees niet zelf kunnen bepalen wat zij met hun lichaam doen. Hun recht op seksuele zelfbeschikking wordt met de voeten getreden. (Zie het rapport van de Rode Draad, "Rechten van prostituees ....." [2006])
 
Aan de andere kant moet je ook naar de aanbodzijde kijken. Ik denk dat voorstanders van prostitutie inderdaad wel deels gelijk hebben als ze zeggen dat vrouwenhandel voor een groot deel samenhangt met illegale immigratie en armoede. Ik denk dat ook eén van de oplossingen is door gewoon simpelweg immigratie te legaliseren. Dan maak je mensen minder kwetsbaar voor uitbuiting. Aan de andere kant moet gesteld worden dat veel slachtoffers van vrouwenhandel hier niet illegaal zijn. Uit de jaarcijfers van de Stichting Tegen Vrouwenhandel blijkt dat in 2005 23% van de slachtoffers die toen werd geregistreerd Nederlands staatsburger is! Illegale immigratie is dus niet een volledige verklaring voor het ontstaan van vrouwenhandel. Ook armoede is dat niet. Veel slachtoffers van de zogenaamde loverboys komen gewoon uit middenklasse-gezinnen. Ik denk dat een belangrijke verklaring ook is dat vrouwenhandel gewoon heel lucratief is. Ik denk dat anti-prostitutie-feministen ook wel gelijk hebben als ze zeggen dat er weinig vrouwen zijn die dit werk willen doen, en dat terwijl er een reusachtige vraag bestaat naar betaalde seks. Een hoge vraag en een laag aanbod betekent dat de prijzen heel hoog zijn (er moet bij gezegd worden dat de meeste prostituees maar weinig verdienen en nauwelijks het hoofd boven water kunnen houden). Criminelen zullen dus niet zomaar zo'n belangrijke inkomstenbron opgeven als immigratie wordt gelegaliseerd. Het zou best kunnen dat de relatie tussen armoede en vrouwenhandel een schijnverband is. Het is logisch dat vrouwenhandelaren zich richten op de meer kwetsbare vrouwen, en dat zijn vooral arme vrouwen, illegale vrouwen, en onzekere vrouwen. Wanneer ooit het probleem met de illegale immigratie en de armoede is opgelost, dan is het best mogelijk dat de vrouwenhandelaren gewoon een treetje naar boven stappen en gewoon in legale niet-arme vrouwen gaan handelen (wat ze nu feitelijk al doen met Nederlandse vrouwen). Dit probleem zul je altijd houden zolang veel mannen prostituees blijven bezoeken.
 
.... Misschien moet wij mannen ons toch maar beter inhouden....
 
(de oplossing)
 
Punt 1:
Sluit alle seksbedrijven die te maken hebben met vrouwenhandel. Dat dwingt andere seksbedrijven die niet zijn gesloten om hun best te doen om misstanden buiten hun deur te houden. Op dit moment is het zo dat eigenlijk veel seksbazen de hand boven het hoofd wordt gehouden. Bewijs:
vierde rapportage (van de nationaal rapporteur mensenhandel)
Zie pagina 19. In 2002 is bij 78 exploitanten vastgesteld dat zij op de hoogte waren van de uitbuitingssituatie óf dat zij (in 3 gevallen) zelf actief waren als mensenhandelaar (49 wisten het niet). Toch .... 
In 2002 werden exploitanten van 20 bedrijven als verdachte aangemerkt. Tegen de exploitanten van 13 van deze bedrijven is een bestuurlijk traject ingezet, wat vooralsnog leidde tot sancties tegen 8 exploitanten.
Snap je hem? 78 exploitanten die duidelijk de regels overtreden, 8 keer sancties. In 90% van de gevallen komen ze er mee weg.
Dat moet veranderen vind ik. Veel strenger optreden. Ook tegen die exploitanten die net doen of hun neus bloedt. Dan moeten ze maar beter opletten.
 
Punt 2:
Roep klanten op om alleen vergunde bordelen te bezoeken. Normaal gesproken zou het zo moeten zijn dat misstanden alleen in het onvergunde deel plaatsvinden. Het zou dus belangrijk zijn dat klanten dus alleen de goed gereguleerde bordelen bezoeken. En het zou ook fijn zijn als de overheid eens een lijst maakte van alle vergunde bordelen en die lijst op internet zette. De ironie is dat het voor klanten heel moeilijk is om uit te maken of een seksbedrijf eigenlijk wel vergund is. In kranten staan bij advertenties weleens KVK- en BTW-nummers erbij, maar dat wil niet zeggen dat ze ook een exploitatievergunning hebben.
 
Punt 3:
Decriminaliseer immigratie. Vooral makkelijk voor de buitenlandse prostituees die hier naartoe willen emigreren. Dat moet al heel veel helpen om mensenhandel terug te dringen.
 
Punt 4:
Help de prostituees eruit die door geldproblemen in de prostitutie werken en er eigenlijk uit willen. Mogelijk behoren (verreweg) de meeste prostituees tot deze groep. Dit probleem is lastig omdat er wereldwijd een groot armoede-probleem is die de regeringen boven het hoofd groeit.
 
Punt 5:
Legaliseer of decriminaliseer drugs. Dat is beter voor die vrouwen en mannen die in de prostitutie werken om hun verslaving te bekostigen. Dan kunnen ze een wat normaler leven leiden mét hun verslaving, misschien gewoon werk vinden. Enige nadeel is dat er dan meer drugsverslaafden zullen zijn, terwijl een aantal prostituees drugs zullen blijven gebruiken om de weerstand die ze van binnen voelen te kunnen onderdrukken.
 
***
 
Hmmmmm, alleen zit ik nu met het probleem wat nu precies vrouwenhandel is!!! Hoe houd je de vrijwillige en de gedwongen prostituees uit elkaar????? Het probleem is dus eigenlijk toch niet zo simpel!!!!..... dit moet ik nog verder uitwerken ..... ..... ...... ....... ....... .... Nog een probleem: stel als een prostituee door haar partner wordt gedwongen, dan kan de exploitant daar nooit naar vragen, het is immers haar privéleven. Aan de andere kant.... In dat rapport van Bovenkerk konden die politieagent en die hulpverleenster precies aanwijzen wie de slachtoffers van loverboys waren. Als zij dat kunnen, dan kunnen de exploitanten het zeker. Het is hun plicht om dan in te grijpen. Het simpelste wat ze kunnen doen is die vrouwen gewoon niet toelaten tot hun bordelen. Het zou ook slim zijn als politieagenten en hulpverleners de exploitanten daarover inlichten als zij iets zien. Een betere samenwerking tussen exploitanten enerzijds en politie en hulpverlening anderzijds is dus zeer wenselijk.
 
Nog een probleem: In de praktijk blijkt het nog weleens zo dat wanneer een exploitant zich precies aan de regels houdt dat hij/zij nauwelijks prostituees kan vinden die bij hem/haar willen werken. Vaak zitten ze dan met wat oudere Nederlandse prostituees die vaak niet in de smaak vallen van veel klanten.
 
Er moet ook bij gezegd dat, los gezien van mensenhandelaars, ik lange tijd over het hoofd heb gezien dat de arbeidsomstandigheden niet zo denderend zijn en dat waarschijnlijk de meeste prostituees niet volledig kunnen beschikken over hun eigen seksualiteit (dat doen de exploitanten wel voor hun). Sowieso als prostituees geen "slachtoffer zijn van mensenhandel", dan wil dit nog niet zeggen dat zij het ook echt 100% vrijwillig doen.
 

Reacties

Wicky op 26-03-2006 09:22
[b]6 Bans in 24 uur,... en ik heb nog niet eens het achterste van mijn tong laten zien!?[/b]
 
Hoe langer dit duurt hoe extremer mijn gedachtes hierover worden.
 
De klanten op de forums geven nu toe dat er misstanden plaatsvinden, en dat deze vrouwen zwaar onder druk gezet worden.
 
Maar toch betalen ze 25 euro extra en lozen ze hun zaad in de keel van zo'n slachtoffer. Omder het mom van "ontwikkelingshulp" ?!!
 
Ik wordt afgerekkend op het feit dat ik een andere weg in sla en hun geweten een stem geef. Dat zit ze niet lekker en ze voelen zich ongemakkelijk,...stel je voor dat ze hun verslaving niet kunnen onderhouden en hun honger naar seks niet meer kunnen stillen. Da's erger dan de hel waar die vrouwen in leven,...logisch toch? Of niet?
 
Dit zijn mensen van alle klassen, met een groot aantal die bestuurlijke functies uitoefenen. En doordat ze er tot hun oren in zitten en hoogstwaarschijnlijk ook nog lichtelijk gechanteerd worden telt hun lot zwaarder dan die van die vrouwen?!
 
En op weerwoord.nl ,...komt de enige weerstand van een persoon die beweert veel vrouwen te kennen. Hij komt met dezelfde beweringen die teggen alle bewijzen ingaan,...zonder zelf enig bewijs boven water te toveren. Als dan blijkt dat deze meneer zich meer bekommert om de belangen van de exploitant en nauwe banden met deze leiden onderhoudt, dan wordt ik daar heel misselijk van. Een hechte band met de bazen, en dan er van uit gaan dat deze vrouwen eerlijk en openlijk aan hem vertellen hoe hun wereld echt in elkaar steekt? Onmogelijk, ze vertrouwen niemand en er is veel tijd en moeite nodig om ze zover te krijgen dat ze je wel vertrouwen. Steeds meer, en telkens komen er nieuwe achtergronden naarvoren. Steeds wreder, telkens weer een nieuwe zwareschok voor de luisteraar. Ik kan niet veel meer hebben, en ben lamgeslagen door al deze ellende.
 
[b]Een laatste oproep aan de politiek. Doe er wat aan, zorg dat je die seksindustrie onder controle krijgt en zwaar controleerd. Geef die vrouwen een kans door ze uitzicht te geven op een beter leven. Of dat nou hier is,...tijdelijk of voor altijd. Of in hun eigen land van herkomst. Maar doe iets, voor één keer in het voordeel van die vrouwen. Stop eindelijk met het verheerlijken van prostitutie, enstop met het beschermen van de klanten en de exploitanten. Een schreeuw om aandacht! We zijn dit door ons achterlijke beleid aan hun verschuldigd!![/b]
 
 
 
 
papa op 05-09-2007 09:00
heeeeeeeeeeii .
 
alles goeeeeeeeeeeed?:D
ik haaaat dat echt dieee loverboys.
dus doei .
Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Categorieën
Onestat
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl