kris2.punt.nl
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
Laatste reacties
Onderzoek1(conclusies)
 
Ik beschouw dit gedeelte als een rudimentaire rest die verder niet meer gebruikt zal worden.
 
Goed, wat hebben we nu allemaal geleerd!!!
 
Ik zal eens wat cijfers laten zien van de jaarverslagen van de Stichting Tegen Vrouwenhandel.
 
Deze cijfers geven aan hoe ongeveer de leeftijdsverdeling is van slachtoffers van vrouwenhandel in een bepaald jaar. De percentage's slaan op de vrouwen waarvan bekend is wat hun leeftijd is.
 
 
2001
2002
2003
2004
totaal
284
343
257
405
leeftijd onbekend
119
92
29
12
<18
16,4%
16,3%
9,26%
6,62%
18-24
52,1%
51,8%
51,9%
42,0%
24-30
23,6%
22,3%
25,0%
35,9%
30-40
7,27%
7,57%
11,6%
15,5%
>40
0,61%
1,99%
2,31%
 
 
Mèrde, de slachtoffers van vrouwenhandel lijken gemiddeld ouder te worden door de jaren heen. Is van 2001 tot 2003 de leeftijfsverdeling redelijk stabiel. In 2004 neemt het percentage minderjarigen sterk af. De groep 24-30 neemt sterk toe. En de groep van boven de 40 is verdwenen. Dat schopt mijn berekeningen door de war, want ik heb de verdeling voor 2005 nodig die nog niet is gepubliceerd.
 
Ik heb door mijn eigen onderzoek ongeveer een leeftijdsverdeling kunnen achterhalen voor alle prostituees bijelkaar. Nu pak ik alleen de leeftijden overigens waarvan de wandelaars specifiek aangeven wat die leeftijd is, niet de leeftijden die zij invullen op de recensie formulieren. Omdat er maar weinig minderjarigen worden beschreven (slechts 5, 3 in de escort, 1 achter de ramen, en 1 in een camper), heb ik die groep weggelaten. Ik volg bij mijn eigen cijfers de leeftijdsverdeling zoals die door de Stichting Tegen Vrouwenhandel wordt opgegeven. Naast mijn cijfers leg ik de leeftijdsverdeling van de slachtoffers van vrouwenhandel in de jaren 2004 met de minderjarigen weggelaten. Het enige probleem is dat ik de verkeerde jaartallen met elkaar vergelijk, maar ik kan niet anders bij gebrek aan beters.
 
 
hookers.nl 2005
slachtoffers vrouwenhandel
2004 (minderjarigen weggelaten)
totaal
761
367
18-24
33,114%
44,959%
24-30
34,297%
38,420%
30-40
22,208%
16,621%
>40
10,381%
 
 
Door (Esther?) van Dijk wordt het percentage van de prostituees dat slachtoffer is van vrouwenhandel geschat op 20 procent. Als het goed is zijn er iets van 1500 kindprostituees in Nederland, 6 procent van het totaal. Met die gegevens en bovenstaande leeftijdsverdelingen kan ik ongeveer een schatting maken hoeveel procent van de prostituees in een bepaalde leeftijdsgroep slachtoffers is van vrouwenhandel.
Ik kan niet berekenen hoe het zit met minderjarige prostituees, maar van die groep wordt geschat dat minstens 42% slachtoffer is van vrouwenhandel (volgens Ine Vanwesenbeeck en Liesbeth Venicz)
Ik gebruik de volgende truc: stel, je weet dat 20 procent van de prostituees slachtoffer is van vrouwenhandel, je weet dat de helft daarvan tussen de 18 en 24 jaar oud is. Dus 10 procent van de prostituees in Nederland is een slachtoffer van mensenhandel tussen de 18 en 24 jaar oud. Hoeveel prostituees in totaal is tussen de 18 en 24 jaar oud? Volgens mijn eigen statistieken is dat iets van 33%, alleen zijn de minderjarigen weggelaten dus daar moet ik voor corrigeren. Volgens vage schattingen is iets van 6 procent van de prostituees minderjarig, als ik daarvoor corrigeer kom ik op op 31% in plaats van 33 procent, dus dat maakt niet zoveel uit. Nu deel ik die 10% (slachtoffers vrouwenhandel tussen de 18 en 24 jaar ) door 31% (totale percentage prostituees tussen de 18 en 24 jaar), en dan weet ik dat iets van 30% van de prostituees in de leeftijds categorie 18-24 jaar slachtoffer is van mensenhandel.
 
Percentage prostituees in een bepaalde leeftijdscategorie dat slachtoffer is van mensenhandel.
 
percentage slachtoffer van vrouwenhandel
(hookers.nl)
2005
<18
>42%
18-24
~27%
24-30
~22%
30-40
~15%
>40
~0%
 
Ik moet zeggen dat ik ook eigenlijk twijfel of die cijfers over de leeftijdsverdelingen die ik bijelkaar heb gesprokkeld wel kloppen. In een onderzoek van het RIVM zijn de prostituees gemiddeld een paar jaar ouder dan zoals ik het meet.-20-5-2006 zie deze en deze
 
Ik heb hetzelfde ook gedaan voor de gegevens die ik heb van mijn andere onderzoek naar een sexsite waar prostituees adverteren. Vaak zijn dat Nederlandse prostituees en wat ouder dan beschreven op hookers.nl. Nu alles nog eens samengevat, en trek wat vergelijkingen.
 
 
hookers.nl 2005
escorts.nl 2005
slachtoffers vrouwenhandel 2001-2003
percentage slachtoffer van vrouwenhandel(hookers.nl)
percentage slachtoffer van vrouwenhandel (escorts.nl)
totaal
761
641
544
nvt
nvt
18-24
33,114%
26,667%
44,959%
~27,0%
~33,5%
24-30
34,297%
33,073%
38,420%
~22,3%
~23,1%
30-40
22,208%
27,769%
16,621%
~14,9%
~11,9%
>40
10,381%
12,480%
0%(?)
~0%
~0%
 
Ik moet eerlijk zijn, de getallen liggen 'redelijk' dicht bijelkaar in de buurt. Maar.... ik moet toch een kanttekening plaatsen. De slachtoffers die beschreven worden in de jaarverslagen van de Stichting Tegen Vrouwenhandel vormen maar een klein percentage(~10%) van alle slachtoffers van vrouwenhandel. Het zou kunnen dat de leeftijdsverdeling in het geheel heel anders is. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat in werkelijkheid de slachtoffers veel jonger, of juist veel ouder zijn.
 
Het is dus waarschijnlijk zo dat oudere prostituees relatief minder vaak slachtoffer zijn van vrouwenhandel. Al scheelt het allemaal niet heel erg veel. Een prostituee in de leeftijdsgroep 30-40 is 2 keer minder vaak slachtoffer daarvan als een prostituee jonger dan 24. Na de leeftijd van 40 jaar neemt die kans ineens scherp af tot bijna 0.
 
Je gaat je afvragen hoe dat komt. Het eerste waar ik aan denk is dat dat komt omdat jonge prostituees voor mensenhandelaren meer geld opleveren. Mannen die prostituees bezoeken hebben namelijk een voorkeur voor jonge vrouwen. Verder zou het zo kunnen zijn dat jonge vrouwen minder trek hebben om in de prostitutie te werken dan wat oudere vrouwen. Ook zou je eraan kunnen denken dat jonge vrouwen makkelijker in de val zijn te lokken door loverboys en mensenhandelaren, ze zijn iets naïever.
 
Hier de werelddelen waar de slachtoffers vandaan komen volgens de jaarverslagen van de Stichting Tegen Vrouwenhandel. De percentage's slaan op de vrouwen waarvan bekend is waar ze vandaan komen.
 
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
totaal
161
121
180
228
287
341
284
343
257
405
onbekend
2
2
9
0
22
45
70
17
11
?
Centraal- en Oost-Europa
78,6%
64,7%
68,4%
57,5%
46,4%
45,3%
66,4%
52,2%
54,5%
?
Afrika
1,26%
10,9%
12,3%
19,8%
29,8%
34,1%
21,0%
32,2%
26,0%
?
Azië
3,15%
11,8%
8,19%
6,58%
9,81%
8,78%
5,14%
3,99%
6,50%
?
Zuid Amerika
12,0%
4,20%
5,85%
10,5%
5,66%
2,37%
1,40%
3,37%
6,50%
?
Nederland
2,52%
5,88%
4,68%
5,70%
4,91%
8,45%
5,14%
5,52%
5,29%
12,6%
West Europa (exlusief Nederland)
1,26%
2,52%
0,59%
0%
2,26%
0,34%
0,94%
0,92%
0,81%
?
Midden Oosten
1,26%
0%
0%
0%
1,13%
0,68%
0%
1,84%
0,41%
?
 
Ik wil deze gegevens verbinden met de verdeling voor prostituees in het algemeen in 2000. Dan kan ik schatten hoe groot het percentage per werelddeel dat slachtoffer is van vrouwenhandel. Je weet namelijk dat ongeveer 20 procent van de prostituees slachtoffer is van mensenhandel. Maar alles fluctueert heftig. Bijvoorbeeld in 2000 is slechts 2,37% van de slachtoffers afkomstig uit Zuid Amerika, twee jaar eerder is dat 10,5%!! Je vraagt je af hoe dat komt. Komt dat omdat er in dat jaar heel weinig Zuid Amerikaanse prostituees waren? Dat is niet zo, want volgens de schattingen uit dat jaar was 22 procent van de prostituees in Nederland afkomstig uit dat werelddeel. Of komt het omdat er toen ook écht minder vrouwenhandel uit dat werelddeel komt?
 
Nu ga ik dezelfde truc toepassen als met de leeftijdscategorieën. Als 20 procent van de prostituees in Nederland slachtoffer is van mensenhandel en je weet dat 45 procent daarvan uit Oost-Europa komt, dan weet je dat 9% van de prostituees in Nederland een Oost-Europese slachtoffer is van mensenhandel. Hoeveel Oost-Europese prostituees zijn er in Nederland? Iets van 18 procent is Oost-Europees. Dan weet je dus dat iets van de helft van de Oost-Europese prostituees slachtoffer is van mensenhandel.
 
Schatting over totaal werelddelen waar prostituees vandaan komen in Nederland, daarnaast een schatting uit 2000 door Van Mens en Van der Helm. Daarnaast de slachtoffers van vrouwenhandel in Nederland in 2000 (je moet wel de juiste data met elkaar verbinden). Daarnaast mijn schatting hoeveel procent ongeveer van de prostituees ongeveer slachtoffer zou zijn van vrouwenhandel uit dat werelddeel. De Noord Afrikanen heb ik bij de Afrikanen opgeteld.
 
alle prostituees,
mijn schatting 2005
alle prostituees, schatting uit 2000
Slachtoffers vrouwenhandel 2000
percentage dat slachtoffer is van vrouwenhandel 2000
Nederland
53%
32%
8,5%
~5,3%
Oost Europa
17%
19%
45,3%
~47,7%
Zuid Amerika
11%
22%
2,37%
~2,2%
(overige)Westerse landen
11%
6%
0,34%
~1,1%
Azië
7%
3%
8,8%
~58,7%
Afrika
2%
18%
34,1%
~37,9%
Midden Oosten
?
?
0,7%
?
 
Ik zit hier trouwens weer de verkeerde jaartallen met elkaar te vergelijken, die schatting over de prostituees uit 2000 moet eigenlijk zijn: 1998-1999 - grtzz: 11-6-2006
 
Hmmmmm, eigenlijk zeggen die statistieken alleen dat vrouwenhandel kennelijk weinig voorkomt onder Nederlandse, Zuid-Amerikaanse en (overige) Westerse prostituees. Het komt veel voor onder Aziatische, Afrikaanse en Oost-Europese prostituees.
 
Dan vraag je je af hoe dat komt. Er wordt vaak gezegd dat vrouwenhandel veroorzaakt wordt omdat buitenlandse prostituees vaak niet hier legaal kunnen werken. Daarom richten ze zich tot criminelen om hier toch te kunnen werken. Dat kunnen dan mensenhandelaren blijken te zijn. Zou kunnen..... maar wat gek dat de Zuid-Amerikaanse prostituees zelden slachtoffer zijn van vrouwenhandel terwijl die toch net zo illegaal zijn als de Oost-Europese en de Afrikaanse prostituees.
 
Nu je dus weet dat bijvoorbeeld Nederlandse prostituees zelden slachtoffer zijn van vrouwenhandel, zou je zeggen, ik ga lekker naar de Wallen en dan kies ik een leuke Nederlandse vrouw. Ik zou dat niet zo hard zeggen, want die loverboys zijn juist in die raamprostitutie actief.
 
In die verslagen van de Nationaal Rapporteur Vrouwenhandel staan cijfers over politieonderzoeken onderverdeeld naar sectoren. De percentage's hebben betrekking op meerdere sectoren dus bijelkaar opgeteld zijn die niet 100%. Ik hoop met deze cijfers een idee te krijgen waar vrouwenhandel relatief het vaakst voorkomt. Dat is lastig omdat de steekproeven heel klein zijn en niet bekend is hoe lang een slachtoffer in een bepaalde sector heeft gewerkt wanneer zij in meerdere sectoren heeft gewerkt. En er zijn weinig gegevens over de verdeling van alle prostituees over de verschillende sectoren, behalve een vage schatting uit 1999. Bovendien is het zo dat het aandeel van de raamprostitutie wat vrouwenhandel betreft door de jaren heen lijkt te dalen.
 
PS: Bij de clubs zijn ook de privé-huizen en massagesalons meegerekend. Het "Overige" slaat op Turkse cafés en een schoonheidssalon.
 
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
totaal
11
20
23
32
67
80
46
Raam
3 (38%)
9 (64%)
13 (81%)
15 (60%)
22 (46%)
26 (47%)
11 (26%)
Clubs
7 (88%)
6 (43%)
6 (38%)
11 (44%)
28 (58%)
30 (55%)
13 (31%)
Escort
1 (13%)
3 (21%)
2 (13%)
1 (4%)
10 (21%)
10 (18%)
8 (19%)
Straat
 
2 (14%)
2 (13%)
5 (20%)
7 (15%)
12 (22%)
11 (26%)
Overige
 
 
 
 
 
2 (4%)
3 (7%)
 
Nu ga ik dat gewoon allemaal op een hoop gooien en vergelijk dat met de vage schatting van de verdeling van alle prostituees in het algemeen over alle sectoren in 1999. Ook negeer ik het feit dat prostituees vaak in meerdere sectoren hebben gewerkt. Dat is absoluut fout om te doen, maar ik heb geen keuze.
 
 
Slachtoffers van vrouwenhandel 1997-2003
Alle prostituees 1999
Raam
35,5%
20%
Clubs
36,2%
45%
Escort
12,54%
15%
Straat
13,98%
5%
Thuis
 
5%
Overige
1,79%
10%
 
Wat dan opvalt is dat slachtoffers van vrouwenhandel sterk oververtegenwoordigd zijn in de raamprostitutie en in de straatprostitutie, en sterk ondervertegenwoordigd in het thuiscircuit. (Ik heb slechts één keer gelezen over een vrouw die gedwongen door haar vriend in haar eigen woning moest werken)
 
(Ik heb overigens ontdekt dat met overige vormen ook wordt bedoeld: prostitutie in massagesalons, dus de berekeningen met betrekking tot "overige" moet je niet zwaar aan trekken. Ik denk dat in die statistieken van de politieonderzoeken de massagesalons tot de clubs en bordelen wordt gerekend.)
 
Nu ga ik weer doen alsof mijn neus bloedt en ga uitrekenen hoeveel procent van de prostituees in welke sector slachtoffer is van mensenhandel.
 
 
percentage van de prostituees in die sector dat is slachtoffer is vrouwenhandel
Raam
~35,5%
Club
~16,1%
Escort
~16,7%
Straat
~55,9%
Thuis
~0(!!)
Overige
~3,6%(!!)
 
Opmerkelijk, opmerkelijk. Is het betrouwbaar.... niet echt. Bovendien zijn alle slachtoffers op 1 hoop gegooid. Als je Nederlandse slachtoffers afzonderlijk zou analyseren dan zul je ontdekken dat ze wel erg vaak achter een raam worden gezet. Ik heb een keer alle verhalen over Nederlandse slachtoffers van loverboys bijelkaar gesprokkeld. Dan kom je ongeveer op 30 gevallen waarin wordt vermeld waar ze nou gewerkt hebben. (Alleen wat jammer dat de steekproef zo klein is). Ongeveer de helft van hen zat achter een raam. Slechts een vijfde werkte in een club of privé-huis. Ik heb aan de hand van mijn hookers.nl-studie kunnen achterhalen hoeveel procent van de raamprostituees of de clubprostituees Nederlands is. Bij de raamprostituees is dat 30%, in clubs is dat 60%. Aangezien er meer dan 2 keer zoveel prostituees in clubs als achter de ramen werken betekent dat er 45/20*0,60/0,30=4,5 keer meer Nederlandse club-prostituees als Nederlandse raamprostituees zijn. Bij de slachtoffers van loverboys ligt die verhouding omgekeerd. Daar is het iets van 2,5 keer meer dat achter een raam werkt dan in een club.
 
Laten we eens veronderstellen dat 50% van de Nederlandse raamprostituees voor zo'n loverboy werkt. Dat is een te hoge schatting, want ik heb van 2 raamprostituees gehoord dat hoewel de meeste (nagenoeg alle) Nederlandse raamprostituees weliswaar door een loverboy in de prostitutie zijn gekomen, de meeste zich inmiddels hebben losgerukt van die loverboy. Maar laten we eens 50% veronderstellen. Dan ligt de verhouding voor Nederlandse prostituees in clubs en privé-huizen ongeveer zo:0,50/4,5/2,5= ongeveer 4%. Dus Nederlandse vrouwen die in clubs werken hebben zèèlden een pooier. Dat is een belangrijk gegeven voor hoerenlopers die ethisch willen wandelen.
 
Alleen wat jammer dat mijn steekproef zo klein is. 30 is een klein getal. Als je rekening houd met foutwaarden dan kom je feitelijk op tussen de 30 en 70 procent van de Nederlandse slachtoffers van vrouwenhandel dat achter een raam werkt. Nu ga ik voorzichtigheidshalve uit van die 30%. Dan kom je uit op 10% van de Nederlandse club-prostituees dat een pooier heeft (oftwel slachtoffer is van mensenhandel).
 
Zucht..... mijn rekensommen lopen weer op niets uit...... Ik geef het op.
 
Wist je trouwens dat 1 op de 6 van de slachtoffers van mensenhandel uit Bulgarije komt? De grap is dat ik na mijn onderzoek op hookers.nl heb moeten concluderen dat er nauwelijks Bulgaarse prostituees in Nederland zijn (minder dan 2 procent van de prostituees is Bulgaars). En als er dus weinig Bulgaarse prostituees in Nederland zijn...... dan zijn er ook weinig slachtoffers van vrouwenhandel (Auw, ik relativeer weer te veel....Zucht.....4-5-2006). Helaas zijn de gegevens van hookers.nl van 2005, en die van de Stichting Tegen Vrouwenhandel uit 2003. Op zich zou het dus kunnen dat de Bulgaarse prostituees in Nederland aan het verdwijnen zijn.... Zou kunnen.... zou kunnen...... 2 jaar wachten en ik weet meer...... Zelfde geldt trouwens voor de Afrikaanse prostituees. Een kwart van de slachtoffers van mensenhandel komt uit Afrika (laatste cijfers uit 2003). In 2005 zijn er nauwelijks nog Afrikaanse prostituees in Nederland.
 
Het zou dus kunnen dat die 20 procent dus te hoog is, en dat eerder iets van 10 procent van de prostituees in Nederland slachtoffer is van mensenhandel, als je ervan uitgaat dat alle Bulgaarse prostituees slachtoffer zijn van mensenhandel.
 
Oké, je moet echt vergeten wat ik hier zeg, die manier van redeneren is absoluut fout. - 11-6-2006
 
Grappig ook dat Oost-Europese prostituees vaak uit Polen en Tsjechie komen; deze groepen duiken zelden op op de lijsten van de Stichting Tegen Vrouwenhandel..... Vreemd......
 
update 9 Januari 2006:
Ik heb wat zitten vragen bij klanten en prostituees en ze schatten het percentage Nederlandse prostituees achter de ramen wat lager dan blijkt uit mijn statistieken. Ik kom op 40% op de Wallen (inclusief allochtonen), zij denken eerder iets van 20-30%. Verder bevestigden 2 klanten dat er inderdaad maar weinig Afrikaanse prostituees achter de ramen werken. In het Singelgebied nauwelijks en op de Wallen vooral geconcentreerd rond het Oudekerksplein (stuk of 30). 1 klant zegt dat er inderdaad ook erg weinig Bulgaarse en Roemeense prostituees zijn. Al met al kan dus worden gezegd dat het beeld dat ik schets uit mijn statistieken een "redelijk" beeld geeft van de werkelijkheid.
 
Hoewel mijn statistieken niet erg zorgvuldig zijn heb ik na een tweede en veel nauwkeurigere poging vooral gericht op de raamprostitutie een niet al te afwijkend beeld kunnen vinden.
 
En om terug te komen op de vraag hoeveel slachtoffers van vrouwenhandel er zijn in Nederland? Ik denk dat de groep die vooral opduikt op de lijsten van de Stichting Tegen Vrouwenhandel en BLINN maar een hele kleine groep vertegenwoordigen van hooguit tweeduizend vrouwen (Officiële schattingen gaan uit van 3500-6000) [PS: Ik schrik van mezelf als ik dit teruglees, die 2000 vrouwen is NATUURLIJK VERSCHRIKKELIJK!!!! - 8-4-2006]. Toch mag je daaruit niet concluderen dat er dus ook weinig vrouwenhandel is omdat veel "slachtoffers" zich niet als zodanig erkennen. Neem bijvoorbeeld de vrouwen die van hun vriend of zelfs van hun ouders moeten werken. Bij hun wint hun gevoel van loyaliteit. Ze komen op die manier ook nooit bij de hulpverlening.
 
Als er al veel vrouwenhandel is dan denk ik dat de meeste prostituees die gedwongen werken door hun geliefde(n) gedwongen worden.
 
Update, 19-1-2006:
Ik heb ook meteen een oplossing gevonden voor dit probleem. Het komt omdat slachtoffers van vrouwenhandel over het algemeen maar heel kort door de vrouwenhandelaren worden geëxploiteerd:
 

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Categorieën
Onestat
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl