kris2.punt.nl
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
Laatste reacties
Onderzoek1.1
 
Ik vind die spreadsheet-programma's maar niks.
 
Ik heb nu alle informatie die ik heb verzameld van www.hookers.nl in een zelfgeschreven c++ programma gestopt. Dat gaat makkelijker, kan ik sneller berekeningen maken.
 
Dat datum dat ik die gegevens verzamelde was vanaf 7 Augustus 2005, en daar was ik een paar weken mee bezig. Er worden prostituees beschreven die hooguit een half jaar geleden voor het laatst door de klanten/wandelaars/ijsberen werden beschreven.
 
Ik heb van meer dan 3000 beschreven prostituees op www.hookers.nl de geschatte leeftijden en eventueel de nationaliteit ingevoerd.
 
Waarom ik dat doe?
 
Ik heb altijd gedacht dat vrouwenhandel meer voorkwam in de raamprostitutie dan in clubs, privéhuizen en in de escort. Slachtoffers van vrouwenhandel zijn vaak jong. Als het zo is dat in de raamprostitutie meer vrouwenhandel voorkomt, dan zouden gemiddeld genomen die prostituees jonger moeten zijn. (fout, dat mag je niet zeggen, dat weet ik nu) Dat heb ik aan de hand van www.hookers.nl nu kunnen uitrekenen. Een uitgelezen mogelijkheid!!! Nergens vindt je zo gedetailleerde informatie. Wat wel jammer is, is dat het gaat om schattingen van de leeftijden.
 
En ik heb een verbijsterende ontdekking gedaan!! Namelijk, raamprostituees, club- en privéhuis-prostituees en straatprostituees hebben nagenoeg dezelfde leeftijdsopbouw en dezelfde gemiddelde leeftijd!
 
De hookers-leden zijn echter een beetje vaag over de leeftijden en de nationaliteiten. In hun verhalen zeggen ze vaak weleens direct de leeftijd van een prostituee of een schatting daarvan. Op recensieformulieren vullen zij in wat ongeveer de leeftijd is van de prostituees die ze bezoeken. Ze kunnen dan een keuze maken uit:18-21,22-25,26-29,30-33,34-37,38-41,42-45,45-49,50-99. Als een hookers-lid zegt dat een prostituee bijvoorbeeld 18-21 is, dan voer ik het gemiddelde in van 18 en 21, 19,5 dus. (eigenlijk mag je dat niet doen, maar ik doe het toch). 5 keer heeft een hookers-lid het vermoeden geuit dat een prostituee jonger was dan 18. Het probleem met de recensieformulieren is dat de moderators de leeftijden op alle recensieformulieren betrekking hebbend op 1 prostituee vastzetten. Dat zorgt voor een vreemde vervorming. De leeftijden op de recensieformulieren en de leeftijden die de klanten in hun beschrijvingen opgeven verschillen van elkaar. (kom ik later op terug). Wanneer een klant een leeftijd opgeeft in zijn beschrijving dan corrigeer ik ervoor als de recensie van een tijdje terug is. Bijvoorbeeld als hij zegt, "ze is 23" en die recensie is van 2002, en de laatste recensie voor die prostituee is van 2004, dan maak ik daar 25 jaar van.
 
Ik heb nu ontdekt dat ik best onzorgvuldig ben geweest. Vaak noemen de klanten in de geschreven teksten de leeftijd die de prostituee opgeeft, of een schatting van de leeftijd of zij of de moderator geven een leeftijdscategorie op in de recensieformulier. Ik heb alles op 1 hoop gegooid. Ik had dat niet moeten doen. Ik ben bezig alles opnieuw te analyseren en alles beter te scheiden. Ik weet nu dat de klanten wanneer ze een leeftijd inschatten de neiging hebben om (vooral wanneer een prostituee jong is) een leeftijd tussen de 22 en 25 jaar te noemen. Dat is de oorzaak dat in de recensieformulieren zo belachelijk veel prostituees in die leeftijdscategorie zitten. Ik zal in de toekomst trouwens ook de tijd van de eerste en laatste waarneming in rekening brengen.
 
Op de recensieformulieren wordt ook ingevuld uit welke regio van de wereld een prostituee vandaan komt, of hoe ze eruit ziet waar ze vandaan komt. Ze kunnen kiezen uit:latina, Nederlands, Surinaams, Duits, Belgisch, Afrikaans, Zuideuropees, Aziatisch, Oosteuropees, Thais, Chinees, overig-Aziatisch, "anders" en "weet niet". Heel vaak noemen hookers-leden de echte nationaliteit van een prostituee.
 
Vaak zeggen hookers-leden alleen dat een prostituee Marokkaans of Surinaams of zoiets is. Als ze dat doen, dan neem ik voetstoots aan dat ze Nederlands staatburger zijn, tenzij anders aangegeven.(hetzelfde doe ik bij Antilliaanse, Hindoestaanse en Indonesische vrouwen) Veel Marokkaanse prostituees zijn Belgisch of Frans staatsburger. Nee, dat is natuurlijk een fout aanname. Als ik in de toekomst weer zo'n stunt uithaal dan zal ik gewoon de regel aanhouden dat als een prostituee "Indonesisch" is dan categoriseer ik die gewoon als "Indonesisch". Ook al is ze geadopteerd en is ze in Nederland opgegroeid. Dat is wat makkelijker.
 
Ook dit zal ik beter analyseren en nu gewoon alles opschrijven. Je maakt mee dat Duitse vrouwen in de recensieformulieren staan opgegeven als "Oost-Europees".
 
Hier de verdeling van verschillende prostituees over verschillende prostitutiesectoren. Ik heb een schatting uit 1999 over de werkelijke verdeling ernaast gelegd. (bron:Mr. A. de Graafstichting en de Stichting soa-bestrijding.) Wat dan opvalt is dat er opvallend veel raamprostitutees en thuiswerkers beschreven worden. En opvallend weinig escorts.
 
hookers.nl 2005
schatting uit 1999
aantal
3592
25000
raamprostitutie
41,231%
20%
clubs/privéhuizen
37,389%
45%
escort
5,874%
15%
thuis
11,136%
5%
straat
3,369%
5%
camper
0,195%
 
sexshop/sexbioscoop
0,807%
 
overig
 
10%
 
Met overig wordt bedoeld in erotische massagehuizen, vanuit bar, sexshops, sexbioscopen etc..... de grap is dat ik bij de statistieken afgeleid van hookers.nl de massagehuizen bij de clubs en privéhuizen heb gerekend. Dat moet ik in de toekomst corrigeren.
 
Verdeling van de leeftijden over verschillende sectoren.
 
raam
clubs en privéhuizen
straat
escort
thuiswerk
aantal
1369
1234
110
201
381
gemiddelde leeftijd
28,553
28,696
28,905
25,851
33,301
standaard-deviatie
6,579
6,302
6,458
7,097
9,086
<18
 
0,081%
 
1,493%
 
18-21
8,912%
9,076%
5,455%
31,343%
7,087%
22-25
30,460%
25,689%
30,000%
29,851%
16,273%
26-29
25,274%
28,444%
28,182%
13,930%
15,748%
30-33
14,901%
15,073%
14,545%
7,463%
11,549%
34-37
10,665%
11,813%
10,909%
6,468%
16,798%
38-41
4,456%
5,673%
6,364%
4,478%
16,535%
42-45
3,214%
2,998%
2,727%
2,985%
8,661%
46-49
1,315%
0,729%
0,909%
1,990%
2,887%
50-99
0,804%
0.405%
0,909%
 
4,462%
 
De gemiddelde leeftijd van al de beschreven prostituees is (ongeveer) 29.039 jaar met een standaarddeviatie van 7.164.
 
Ik had dus het idee dat vrouwenhandel dus min of meer gelijkmatig verdeeld is over al die prostitutiesectoren.
 
Ik weet nu dat die redenatie fout is. Het zijn immers de klanten die de vraag en daardoor het aanbod bepalen. Dezelfde klanten die de raamprostituees bezoeken, zijn misschien wel grotendeels dezelfde als die de prostituees bezoeken in clubs en privé-huizen. Daarom dezelfde leeftijdsopbouw van die prostituees. Dat staat los van de vraag of er meer vrouwenhandel in de raamprostitutie komt of niet.
 
Ik ben op internet een keer een prostituee tegengekomen die met volle overtuiging beweerde dat zij toch al een tijdje in de seksindustrie werkte, en maar heel zelden een slachtoffer van vrouwenhandel is tegengekomen. Zij werkte in clubs en privé-huizen. En het zou kunnen kloppen wat zij beweert, alleen zijn de jonge prostituees die in clubs en privé-huizen werken veel minder slachtoffer van vrouwenhandel.
 
Ik heb een aparte analyse gemaakt van de leeftijden die klanten in hun beschrijvingen noemen en de leeftijden die staan op de recensieformulieren. De moderaters hebben er ook voor gekozen om bij alle recensies die op 1 prostituee slaan de 'geschatte' leeftijd vast te zetten bij alle recensieformulieren die de klanten hebben ingevuld. Dat betekent dus dat de moderaters uiteindelijk een keuze maken welke schatting ze geloofwaardig achten, en dus de schattingen beïnvloeden.
 
Zie de tabel hieronder. De leeftijden gescheiden naar die genoemd worden in de 'beschrijving' en de recensieformulier.
 
beschrijving
recensieformulier
aantal
765
2564
gemiddeld
28.036 jaar
29.324 jaar
standaard-deviatie
8,118
6,661
<18
0,523%
 
18-21
20,131%
6,942%
22-25
27,974%
26,521%
26-29
18,954%
26,443%
30-33
10,065%
15,367%
34-37
9,542%
12,324%
38-41
5,490%
6,708%
42-45
3,399%
3,861%
46-49
1,699%
1,170%
50-99
2,222%
0,663%
 
Er is een merkwaardig verschil tussen deze 2 lijsten, die ik niet goed kan verklaren. Ik denk dat de leeftijden die de wandelaars gewoon los noemen in de beschrijvingen een beter beeld geven van de werkelijkheid. Die leeftijden komen ook meer overeen met de leeftijden die genoemd worden door prostituees die adverteren op internet (escorts.nl). De leeftijdsgroep 18-21 jaar wordt fel onderschat op de recensieformulieren.
 
En het grappige is dat de 'beschreven' leeftijden van de raamprostituees en de prostituees in clubs en privé-huizen, nog dichter bijelkaar liggen dan ik dacht!!!
 
raam('beschreven')
clubs en privé-huizen('beschreven')
gemiddelde leeftijd
27.286 jaar
27.494 jaar
standaard deviatie
6.784
6.857
aantal
309
248
18-21
19,1%
19,8%
22-25
32,0%
27,0%
26-29
20,4%
21,0%
30-33
11,0%
11,7%
34-37
8,74%
10,5%
38-41
3,24%
4,84%
42-45
2,91%
3,63%
46-49
1,62%
0,80%
50-99
0,97%
0,40%
 
Ik heb ook de prostituees gescheiden naar het deel van de wereld waar ze vandaan komen. Ook hier zijn er struikelblokken. Van veel prostituees wordt alleen gemeld dat ze uit "Oosteuropa" komen. Of erger nog "Zuideuropa", wat weer een subgroep is van de westerse wereld. Of gewoon, "Latina". Ik neem dan voetstoots aan dat zij uit Zuidamerika komt, maar in principe kan ze het Nederlands staatburgersschap hebben, of zelfs gewoon uit Spanje komen. Klanten kunnen zich vergissen. Let wel dat als ik het over Westerse landen heb of "Westerse" prostituees dat ik daar natuurlijk niet ook Nederland mee bedoel, ik bedoel eigenlijk de 'overige' Westerse landen.
 
Hier de regio's waar de prostituees vandaan komen opgesplitst naar prostitutiesectoren:
 
raam
clubs privé-huizen
straat
thuiswerk
escort
aantal
1432
1284
103
371
194
Nederland
29,818%
60,047%
70,874%
81,132%
50,515%
Oost Europa
23,324%
11,916%
11,650%
5,660%
29,381%
Zuid Amerika
22,346%
8,100%
3,883%
3,774%
6,701%
Westerse landen
16,061%
10,280%
9,709%
5,660%
6,186%
Azië
5,028%
7,632%
2,913%
1,887%
7,216%
Afrika
3,352%
2,025%
0,971%
1,617%
 
 
Ik heb geprobeerd om aan de hand van de bovenstaande gegevens over de regio's een schatting proberen te maken hoe het zit met de totale populatie van prostituees in Nederland. Dat is lastig, want het is niet bekend hoe de prostituees verdeeld zijn over de verschillende sectoren, ik ga uit van de zwaar verouderde schattingen van soa-bestrijding uit 1999.
 
Schatting over totaal in Nederland, daarnaast een schatting uit 1999 door Van Mens en Van der Helm. (dat rapport van Van Mens en Van der Helm kun je trouwens hier vinden:
 
hookers.nl 2005
schatting uit 1999
Nederland
53%
32%
Oost Europa
17%
19%
Zuid Amerika
11%
22%
Westerse landen
11%
6%
Azië
7%
3%
Afrika
2%
13%
Noord Afrika
 
5%
 
Mij valt op dat er erg weinig Afrikaanse prostituees door de wandelaars worden beschreven en opvallend veel Nederlandse prostituees. Het grappige is dat juist veel slachtoffers (ook nu nog) van vrouwenhandel uit Afrika komen.(ongeveer 1 op de 4) Maar het zou natuurlijk kunnen dat het aantal Afrikaanse prostituees sterk aan het afnemen is en het aantal Nederlandse prostituees aan het toenemen is. Ik heb trouwens de Noord Afrikaanse prostituees tot de Afrikaanse gerekend, en de Marokkaanse tot de Nederlandse. Ik moet hier een keertje wat aan doen. Feit is dat het aantal Afrikaanse prostituees sterk lijkt te zijn afgenomen. Grappig ook dat ik meer Aziatische prostituees tel.
 
De verdeling qua nationaliteiten van de Oost-Europese prostituees is ongeveer zo, de percentage's slaan op de prostituees waarvan bekend is waar ze vandaan komen:
 
totaal
raam
club
escort
thuis
straat
aantal(onbekend)
277
164
54
43
12
2
aantal(bekend)
304
170
99
14
9
10
Polen
32,57%
22,94%
49,49%
42,86%
33,33%
20%
Tsjechie
14,80%
22,35%
4,04%
7,14%
11,11%
10%
Rusland
11,84%
10,59%
15,15%
7,14%
11,11%
 
Bulgarije
9,21%
10,00%
5,05%
7,14%
11,11%
40%
Hongarije
8,88%
10,59%
4,04%
21,43%
 
10%
Litouwen
5,26%
4,71%
7,07%
 
11,11%
 
Oekraine
4,61%
5,88%
3,03%
 
 
 
Roemenie
3,95%
2,35%
4,04%
7,14%
11,11%
10%
Joegoslavie(voormalig)
3,62%
2,94%
5,05%
 
 
10%
Slowakije
2,63%
2,94%
2,02%
 
11,11%
 
Albanie
0,99%
1,76%
 
 
 
 
Estland
0,66%
1,18%
 
 
 
 
Letland
0,66%
0,59%
1,01%
 
 
 
Armenie
0.33%
0.59%
 
 
 
 
 
Wat opvalt is dat veel Oost-Europese prostituees uit Polen en Tsjechië komen, en relatief weinig uit Bulgarije. Dat is belangrijk, want volgens de statistieken van de stichting tegen vrouwenhandel komen er veel slachtoffers van vrouwenhandel juist uit Bulgarije (ongeveer 1 op de 6).
 
De verdeling qua nationaliteiten van de Westerse prostituees is ongeveer zo, het enige probleem is dat er een subcategorie is van "Zuid-Europese" prostituees, ik heb die subcategorie erin gelaten en bij de Zuid-Europese landen er tussen haakjes achter gezet hoe de verdeling zou 'kunnen' zijn. Het probleem is namelijk dat niet bekend is hoe die groep eruit ziet, de wandelaars zien helaas vaak ook in Turkse en zelfs Marokkaanse prostituees "Zuideuropese" prostituees:
 
totaal
raam
club
escort
thuis
straat
aantal
416
230
132
12
21
10
"Zuideuropa"
18,27%
15,65%
15,91%
58,33%
52,38%
10,00%
Duitsland
33,65%
31,74%
44,70%
 
4,76%
70,00%
Spanje
10,82(18,80%)
16,09(23,33%)
6,06%(12,42%)
 
 
 
België
15,14%
7,39%
19,70%
8,33%
33,33%
10,00%
Italië
6,49%(11,28%)
9,13%(13,24%)
3,03%(6,21%)
16,67%
 
 
Griekenland
6,01%(10,44%)
8,70%(12,61%)
3,79%(7,77%)
 
 
 
Frankrijk
4,57%
6,52%
2,27%
 
4,76%
 
Portugal
1,44%(2,50%)
0,87%(1,26%)
2,27%(4,65%)
8,33%
 
 
Denemarken
0,72%
0,87%
0,76%
 
 
 
Oostenrijk
0,72%
0,87%
 
 
 
10,00%
Finland
0,48%
0,43%
0,76%
 
 
 
Zweden
0,24%
0,43%
 
 
 
 
Schotland
0,24%
0,43%
 
 
 
 
Ierland
0,24%
0,43%
 
 
 
 
Wales
0,24%
 
0,76%
 
 
 
Zwitserland
0,24%
0,43%
 
 
 
 
Australië
0,24%
 
 
8,33%
 
 
VS
0,24%
 
 
 
4,76%
 
 
Update 16-3-2006: Ik ben onlangs tot het besef gekomen dat waarschijnlijk de Italiaanse, Griekse, Spaanse en Portugese prostituees niet uit die landen komen. Veel prostituees houden waarschijnlijk hun werkelijke nationaliteit verborgen en geven een verkeerde nationaliteit op tegenover de klanten. Ik weet nu dat bijvoorbeeld veel Albanese prostituees zeggen dat ze uit Italië komen. En waarschijnlijk zijn de Spaanse en Portugese prostituees in werkelijkheid Latijns Amerikaanse vrouwen. De Griekse en Italiaanse prostituees komen waarschijnlijk uit de Balkan.
 
De verdeling qua nationaliteiten van de Aziatische prostituees is ongeveer zo:
 
totaal
raam
club
escort
thuis
straat
aantal(onbekend)
191
72
95
14
7
3
aantal(bekend)
157
60
77
11
4
2
Thailand
85,06%
88,33%
84,42%
72,73%
100%
50%
China
5,84%
3,33%
7,79%
9,09%
 
 
Filippijnen
3,90%
5,00%
2,60%
9,09%
 
 
Japan
0,65%
 
1,30%
 
 
 
Vietnam
0,65%
 
 
 
 
50%
India
0,65%
 
1,30%
 
 
 
Pakistan
0,65%
 
1,30%
 
 
 
Syrie
0,65%
 
1,30%
 
 
 
Irak
0,65%
1,67%
 
 
 
 
Palestina
0,65%
1,67%
 
 
 
 
Taiwan
0,65%
 
 
9,09%
 
 
 
Hetzelfde voor de Zuid-Amerikaanse prostituees:
 
totaal
raam
club
escort
thuis
straat
aantal(onbekend)
460
320
104
13
14
4
aantal(bekend)
239
165
61
2
5
3
Dominicaanse republiek
30,13%
34,55%
22,95%
 
20%
 
Brazilië
28,03%
16,97%
54,10%
100%
80%
 
Colombia
17,99%
20,61%
11,48%
 
 
33,33%
Venezuela
12,13%
12,73%
8,20%
 
 
33,33%
Jamaica
2,93%
3,03%
1,64%
 
 
33,33%
Cuba
2,51%
3,03%
1,64%
 
 
 
Equador
1,26%
1,82%
 
 
 
 
Puerto Rico
1,26%
1,82%
 
 
 
 
Mexico
1,26%
1,82%
 
 
 
 
Costa Rica
1,26%
1,82%
 
 
 
 
Argentinië
0,84%
1,21%
 
 
 
 
Panama
0,42%
0,61%
 
 
 
 
 
Waar komen de Afrikaanse prostituees vandaan?
 
alles
raam
club
aantal(onbekend)
81
48
26
aantal(bekend)
35
24
9
Ghana
40,00%
41,67%
33,33%
Nigeria
17,14%
25,00%
 
Tunesië
14,29%
12,50%
22,22%
Gambia
5,71%
4,17%
 
Liberia
5,71%
 
22,22%
Zuid Afrika
5,71%
8,33%
 
Egypte
5,71%
4,17%
11,11%
Kaapverdie
2,86%
 
11,11%
Kameroen
2,86%
4,17%
 
 

Reacties

Wieteke en Miriam op 28-12-2005 16:03
Hallo,
 
wij moeten voor school een werkstuk maken over prostitutie en vrouwenhandel. Onze vraag is: Was er voor of na de legalisering van de prostitutie meer vrouwenhandel, of juist minder? We weten al wel dat prostitutie in 2000 gelegaliseerd is, maar verder weten we er verder weinig van.

Alvast bedankt,
Groetjes.
Kristiaan op 29-12-2005 14:34
Oh, wow echt gaaf dat jullie het mij vragen, maar het punt is dat die vraag niet te beantwoorden is. (en mijn computer is stuk dus ik zit in de bib)
 
In ieder geval, stijgt het aantal aanmeldingen over vrouwenhandel ieder jaar en is groter de ooit te voren. (ook groter dan voor de legalisering)
 
Maar dat kan ook komen omdat de betrokken instanties beter op vrouwenhandel letten en er dus gewoon meer wordt geregistreerd en dat hoeft niet te komen omdat er MEER vrouwenhandel is.
 
De grap is dat de laatste jaren het percentage Nederlandse prostituees fors aan het toenemen. Er was een periode in de jaren negentig toen er nauwelijks Nederlandse vrouwen achter de ramen en in de bordelen werkten. Ik heb het idee dat die situatie nu totaal anders als ik zo die recensies op hookers.nl bekijk. Er werken nu juist weer erg veel Nederlandse prostituees in de bordelen en achter de ramen. De grap is dat over het geheel genomen maar een klein deel van de slachtoffers van vrouwenhandel Nederlands is.
 
Plus, sinds 2005 zijn Polen, Tsjechie, Letland, Estland, Litouwen enzo tot de EU toegetreden in nu zijn in 1 klap de prostituees uit die landen volkomen legaal in Nederland. Slachtoffers van vrouwenhandel komen vaak uit landen buiten de EU of uit de associatielanden en die mogen hier niet werken (zou een oorzaak kunnen zijn van vrouwenhandel). Vrouwenhandel komt omder Zuid Amerikaanse, Poolse enTsjechischeprostituees nauwelijks voor. Slachtoffers van vrouwenhandel komen vaak uit Bulgarije, Roemenie, Nigeria, Oekraine en de grap is dat ik die op hookers.nl nauwelijk tegenkom. Dat zou erop kunnen wijzen dat er niet veel vrouwenhandel is of althans veel minder dan midden jaren negentig toen echt de bordelen bomvol zaten met derdewereld prostituees.
 
Kortom, ik weet het ook eigenlijk niet, niemand weet het!!!!
 
En dat vind ik zo erg, want er zijn allemaal conferenties en organisaties enzo tegen vrouwenhandel en ze weten eigenlijk helemaal niet hoe erg die vrouwenhandel nou is. Eigenlijk is er heel weinig bekend over prostituees sowieso. Ik heb echt tientallen boeken gelezen over prostituees en je ontdekt dan steeds weer nieuwe dingen die je kijk op prostitutie veranderd. Bijvoorbeeld, ik dacht dat in de wereldberoemde legale bordelen in Nevada USA er geen pooiers voorkwamen. Nou, echt niet hè? Daar lopen ook veel meisjes rond die alles aan hun "vriend" geven. Poeh..... Het is daar dus net zo'n teringzooi als in Nederland.
 
En als je dat boek van Dieuwke Talma leest (vrouwenmantel) dat moet je ook wel tot de conclusie komen dat zeker tien procent van de autochtone Nederlandse prostituees slachtoffer is van mensenhandel. Ik bedoel, die vrouwen werkten nog als prostituees toen ze bij de haptonomiegroepen van Dieuwke Talma kwamen en van de 57 die ze er beschrijft zijn er zeker 7 die van hun vriend moeten werken. Wat gek dat hun pooiers dat toelaten dat ze bij Dieuwke mogen komen.
 
De wereld is slecht.
op 21-02-2008 19:39
hoer
Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Categorieën
Onestat
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl